Người Đẹp Việt Nam

Người mẫu nổi tiếng đất Thủ Đô Hằng Nguyễn

Năm Sinh 1992 Chiều Cao 1m72 Cân Nặng N-A Số Đo 83-61-91

Người mẫu nổi tiếng đất Thủ Đô Pear Hà

Năm Sinh 1988 Chiều Cao 1m74 Cân Nặng N-A Số Đo 82- 60 – 92

Người mẫu nổi tiếng đất Thủ Đô Thu Hằng

Năm Sinh 1988 Chiều Cao 1m80 Cân Nặng 68kg Số Đo 90 – 60 – 90

Người mẫu nổi tiếng đất Thủ Đô Nguyên Hằng

năm Sinh 1992 Chiều Cao 1m71 Cân Nặng N-A Số Đo 84- 60 – 90 Nơi ở Hà Nội

Người mẫu nổi tiếng đất Thủ Đô Hướng Giang

Năm Sinh 1988 Chiều Cao 1m71 Cân Nặng N-A Số Đo 88- 60 – 90 Nơi ở Hà Nội Kinh Nghiệm 4 năm

Người mẫu nổi tiếng đất Thủ Đô Quỳnh Thư

Năm Sinh 1989 Chiều Cao 1m70 Cân Nặng N-A Số Đo 85- 62 – 93 Nơi ở Tp.HCM Kinh Nghiệm 5 năm

Người mẫu nổi tiếng đất Sài Gòn Thùy Anh

Tên đầy đủ: Lâm Thùy Anh | Chiều cao: 1m72| Số đo: 88/62/90| Nơi ở: Tp.HCM

Người mẫu nổi tiếng đất Sài Gòn Khánh Ngọc

Tên đầy đủ: Tô Uyên Khánh Ngọc | Sinh năm: 1991| Chiều cao: 1m73| Số đo: 86/62/90 | Giải đồng siêu mẫu 2014

Người mẫu nổi tiếng đất Sài Gòn Thu Thủy

Tên thật: Nguyễn Thị Thu Thủy | Sinh năm: 1991 | Chiều cao: 1m72 | Số đo 3 vòng: 83-62-90 | Kinh nghiệm: Miss noen

Người mẫu nổi tiếng đất Sài Gòn Anh Thư

Tên đầy đủ: Lê Ngọc Anh Thư | Sinh năm: 1992 | Chiều cao: 1m72 | Số đo: 83/62/90| Nơi ở: Tp.HCM

Người mẫu nổi tiếng đất Sài Gòn Huỳnh Lý

Tên đầy đủ: Huỳnh Thị Lý | Sinh năm: 1992 | Chiều cao: 1m73 |Số đo: 84/62/90

PG nổi tiếng đất Sài Gòn Ngọc Trang

Tên đầy đủ: Nguyễn Thị Ngọc Trang | Sinh năm: 1993 | Chiều cao: 1m71 |Số đo: 87-65-94

PG nổi tiếng đất Sài Gòn Lệ Uyên

Tên đầy đủ: Lê Lệ Uyên | Sinh năm: 1993 | Chiều cao: 1m71 | Chiều cao: 84/67/93

PG nổi tiếng đất Sài Gòn Thu Vân

Tên đầy đủ: Thu Vân | Sinh năm: 1991 |Chiều cao: 1m72 | Số đo: 84/62/90

PG nổi tiếng đất Sài Gòn Hoài Thiên

Tên đầy đủ: Nguyễn Ngọc Hoài Thiên | Sinh năm : 1991 | Chiều cao: 1m68 | Số đo: 88/63/90

PG nổi tiếng đất Sài Gòn Tuyến Dâng

Tên đầy đủ: Trịnh Nguyễn Tuyến Dâng | Sinh năm: 1993 | Chiều cao: 1m72| Số đo: 84/61/93

PG nổi tiếng đất Sài Gòn Uyển Lâm

Tên đầy đủ: Trần Uyển Lâm | Sinh năm: 1992| Chiều cao: 1m70 | Số đo: 84/64/91

PG nổi tiếng của đất Hà Nội Ngọc Linh

Nguyễn Ngọc Linh | Sinh năm: 1994 | Chiều cao: 1m70 | Số đo: 83/63/90

PG nổi tiếng của đất Hà Nội Thu Duyên

Tên đầy đủ: Nguyễn Thu Duyên |Chiều cao:1m68 | Cân nặng: 53kg | Số đo: 85/62/90

PG nổi tiếng của đất Hà Nội Hồng Nhung

Tên Thật: Nguyễn Hồng Nhung | Chiều cao: 1m68 | Số đo 3 vòng: 84/63/90 | Nơi ở: Hà nội