Girl Xinh PG HCM

PG nổi tiếng đất Sài Gòn Ngọc Trang

Tên đầy đủ: Nguyễn Thị Ngọc Trang | Sinh năm: 1993 | Chiều cao: 1m71 |Số đo: 87-65-94

PG nổi tiếng đất Sài Gòn Lệ Uyên

Tên đầy đủ: Lê Lệ Uyên | Sinh năm: 1993 | Chiều cao: 1m71 | Chiều cao: 84/67/93

PG nổi tiếng đất Sài Gòn Thu Vân

Tên đầy đủ: Thu Vân | Sinh năm: 1991 |Chiều cao: 1m72 | Số đo: 84/62/90

PG nổi tiếng đất Sài Gòn Hoài Thiên

Tên đầy đủ: Nguyễn Ngọc Hoài Thiên | Sinh năm : 1991 | Chiều cao: 1m68 | Số đo: 88/63/90

PG nổi tiếng đất Sài Gòn Tuyến Dâng

Tên đầy đủ: Trịnh Nguyễn Tuyến Dâng | Sinh năm: 1993 | Chiều cao: 1m72| Số đo: 84/61/93

PG nổi tiếng đất Sài Gòn Uyển Lâm

Tên đầy đủ: Trần Uyển Lâm | Sinh năm: 1992| Chiều cao: 1m70 | Số đo: 84/64/91