Người Mẫu HCM

Người mẫu nổi tiếng đất Sài Gòn Thùy Anh

Tên đầy đủ: Lâm Thùy Anh | Chiều cao: 1m72| Số đo: 88/62/90| Nơi ở: Tp.HCM

Người mẫu nổi tiếng đất Sài Gòn Khánh Ngọc

Tên đầy đủ: Tô Uyên Khánh Ngọc | Sinh năm: 1991| Chiều cao: 1m73| Số đo: 86/62/90 | Giải đồng siêu mẫu 2014

Người mẫu nổi tiếng đất Sài Gòn Thu Thủy

Tên thật: Nguyễn Thị Thu Thủy | Sinh năm: 1991 | Chiều cao: 1m72 | Số đo 3 vòng: 83-62-90 | Kinh nghiệm: Miss noen

Người mẫu nổi tiếng đất Sài Gòn Anh Thư

Tên đầy đủ: Lê Ngọc Anh Thư | Sinh năm: 1992 | Chiều cao: 1m72 | Số đo: 83/62/90| Nơi ở: Tp.HCM

Người mẫu nổi tiếng đất Sài Gòn Huỳnh Lý

Tên đầy đủ: Huỳnh Thị Lý | Sinh năm: 1992 | Chiều cao: 1m73 |Số đo: 84/62/90