Girl Xinh PG Hà Nội

PG nổi tiếng của đất Hà Nội Ngọc Linh

Nguyễn Ngọc Linh | Sinh năm: 1994 | Chiều cao: 1m70 | Số đo: 83/63/90

PG nổi tiếng của đất Hà Nội Thu Duyên

Tên đầy đủ: Nguyễn Thu Duyên |Chiều cao:1m68 | Cân nặng: 53kg | Số đo: 85/62/90

PG nổi tiếng của đất Hà Nội Hồng Nhung

Tên Thật: Nguyễn Hồng Nhung | Chiều cao: 1m68 | Số đo 3 vòng: 84/63/90 | Nơi ở: Hà nội

PG nổi tiếng của đất Hà Nội Hoài Thương

Tên thật: Lê Thương Thương | Sinh năm: 1993 | Chiều cao: 1m68 | Số đo: 85/63/90

PG nổi tiếng của đất Hà Nội Lưu Hàn

Tên đầy đủ: Lưu Thị Nhàn | Sinh năm: 1993 | Chiều cao: 1m68 | Số đo 3 vòng: 82/62/89

PG nổi tiếng của đất Hà Nội Phương Thu

Nguyễn Phương Thu | Chiều cao: 1m70 | Cân nặng : 52kg | Số đo: 85/62/92