Người Mẫu Hà Nội

Người mẫu nổi tiếng đất Thủ Đô Hằng Nguyễn

Năm Sinh 1992 Chiều Cao 1m72 Cân Nặng N-A Số Đo 83-61-91

Người mẫu nổi tiếng đất Thủ Đô Pear Hà

Năm Sinh 1988 Chiều Cao 1m74 Cân Nặng N-A Số Đo 82- 60 – 92

Người mẫu nổi tiếng đất Thủ Đô Thu Hằng

Năm Sinh 1988 Chiều Cao 1m80 Cân Nặng 68kg Số Đo 90 – 60 – 90

Người mẫu nổi tiếng đất Thủ Đô Nguyên Hằng

năm Sinh 1992 Chiều Cao 1m71 Cân Nặng N-A Số Đo 84- 60 – 90 Nơi ở Hà Nội

Người mẫu nổi tiếng đất Thủ Đô Hướng Giang

Năm Sinh 1988 Chiều Cao 1m71 Cân Nặng N-A Số Đo 88- 60 – 90 Nơi ở Hà Nội Kinh Nghiệm 4 năm

Người mẫu nổi tiếng đất Thủ Đô Quỳnh Thư

Năm Sinh 1989 Chiều Cao 1m70 Cân Nặng N-A Số Đo 85- 62 – 93 Nơi ở Tp.HCM Kinh Nghiệm 5 năm